Tarieven

-Alle onderstaande keuringen en inspecties voldoen aan de hoogste ARBO-,ISO-,en VCA-eisen.
-Prijzen zijn inclusief het merken van het arbeidsmiddel, keuringssticker en certificaat

NEN 3140 : Elektrisch gereedschap en machines

NEN 2484 : Ladders en trappen

NEN 2718/EN1004 : Rolsteigers

Keuring Valbeveiligingen en Harnassen

Voorrijkosten

Standaard uurtarief monteur

Keuren blusmiddelen

Prijs op aanvraag

Keuren landbouw, tuin, park- en bouwmachines

Prijs op aanvraag

Keuren noodverlichting

Prijs op aanvraag

Keuren en onderhouden verband/EHBO- koffers

Prijs op aanvraag

Keuren van hijsmiddelen

Prijs op aanvraag

  • Alle genoemde prijzen zijn excl BTW.
  • Gebruikte materialen worden doorberekend en zijn marktconform
  • Kosten worden voorafgaande aan een reparatie met de Opdrachtgever besproken
  • Meerwerk wordt uitsluitend uitgevoerd na overleg/goedkeuring Opdrachtgever

Voorwaarden:

Bovengenoemde prijzen gelden alleen wanneer:

  • Er tijdens onze werkzaamheden een veilige werkomgeving gewaarborgd kan worden.
  • Het materieel/arbeidsmiddel schoon wordt aangeleverd.
  • Vast opgestelde machines en/of onderverdelers vrij van obstakels zijn en andere belemmeringen die een veilige meting in de weg staat.

Op al onze werkzaamheden/overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke zijn geseponeerd bij de KvK onder nummer: 87191296